Lånekort bibliotek

EVRY leverer lånekort tilpasset det enkelte bibliotek`s utlånssystem. Mest utbredt er nasjonale lånekort som kan benyttes ved alle landets bibliotek. Kortene kan utformes med eget eller standard nasjonalt design.

Kortene kan leveres med strekkode, magnetstripe og -/ eller chip, og kan derved dekke flere funksjoner.

Ved bestilling av nasjonale lånekort må biblioteket oppgi hvilken nummerserie som skal benyttes.
Nummerserie reserveres på www.lanekortet.no.